Wanneer ontspannen niet zo vanzelfsprekend is of als ontspannen niet meer vanzelf gaat en ongemakkelijk wordt, is dit vaak een signaal van je lichaam waar iets mee wordt bedoeld, iets dat om aandacht vraagt.

Meestal nemen we niet even de tijd om aandacht te geven aan wat we voelen  in ons lichaam. We zijn dat vaak ook niet gewend. In plaats daarvan praten het weg of denken we dat het vanzelf wel weer weggaat. We staan pas stil bij ons lichaam als ons functioneren in het geding komt of als we ziek worden.

Het kan helpen om met iemand vanuit een ander perspectief naar dit thema te kijken. Iemand die je lichaam als beginpunt neemt in plaats van je denken. Trager Approach en Rebalancing lichaamswerk kunnen daarbij behulpzaam zijn.